Fritidsklubben

Fritidsklubben Zebran håller till i fritidsgårdens lokaler.

På fritidsklubben får du gå från att du börjar i klass fyra tills dess att du fyller 13 år.

Våra lokaler är byggda och inredda för barn & ungdomar och vi utvecklar hela tiden vår verksamhet utifrån barnens behov och önskningar.

ÖPPETTIDER KOSTNADER

Fritidsklubben har öppet från 13:00 till klockan 17.00 varje dag

Under lov och studiedagar är det öppet mellan klockan 08.00-17.00 om behovet finns.

Under sommarlovet och jullov är klubben stängd.

Terminsavgiften till fritidsklubben är 500 kr per termin och barn.

Avgiften faktureras till alla föräldrar.

Mellanmål och lunch serveras till självkostnadspris!

 

VERKSAMHETEN

ALLMÄNT

På Zebran erbjuder vi barnen en varierande verksamhet.

Fritidsklubben är ett komplement till den ordinarie fritidsgårdsverksamheten vilket öppnar många möjligheter till verksamhet. Det enda hindret är fantasin, men här låter vi den få dansa fritt! Vår övertygelse är att:

- ALLA barn är lika mycket värda!
- ALLA barn har rätt till en bra start i livet!
- ALLA barn har rätt att bli rättvist behandlade

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG

Det finns tre sätt att anmäla sig till Zebran:

- Ring telefonnr: 026-12 22 44
- Maila till lena@brynjan.com
- Hämta en blankett på Zebran

FÖRSÄKRINGAR

Barnen på Zebran är olycksfallsförsäkrade via vårt avtal med Unga Örnars Riksförbund och via Gävle Kommun.

Försäkringen omfattar utöver vistelsen på gården och i verksamheten, även resor till och från Zebran.

ÖVRIGT

LOVDAGAR

Om barnet behöver omsorg under lovet lämnar ni in en lapp med dagar och tider då barnet kommer vara på fritidsklubben.

ANMÄLNINGSPLIKT

Vi behöver inte veta i förväg om barnet kommer att vara hos oss eftersom det är en öppen verksamhet. Enda gången vi måste veta är om barnet ska vara hos oss under lov; detta för att vi ska kunna planera aktiviteter, inköp av mat etc.

UPPSÄGNING

Enligt avtalet som ni skriver på när ni skriver in barnet på fritidsklubben så ska fritidsklubbsplatsen sägas upp senast 15:e maj eller 15:e november. Uppsägning görs via blanketten "uppsägning fritidsklubb" som finns på kommunens hemsida. Glöm inte att meddela Zebran att platsen är uppsagd.

KONTAKT

Zebrans telefon:

0297-10 500

Fritidsledare Anette:

070-311 50 73

Fritidsledare Anna-Karin:

076-651 63 76